FKM ve İş Sürekliliği Hizmetlerimiz

Oluşabilecek bir felaket (Disaster) durumunda, firmanın en az zararla kurtulması ve sonrasında kritik birimlerin çalışabilir halde tutulması ve kurtarma (Recovery) planlarının hazır bulundurulması iş sürekliliği açısından önemlidir.

Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery)

Oluşabilecek bir felaket (Disaster) durumunda, firmanın en az zararla kurtulması ve sonrasında kritik birimlerin çalışabilir halde tutulması ve kurtarma (Recovery) planlarının hazır bulundurulması iş sürekliliği açısından önemlidir.

Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery)
 

Olası bir felaket durumunda firma bilgi işlem altyapısının tamamının veya bir kısmının, farklı bir bölgelerde birebir kopyasının çalışır halde tutulması, otomatik olarak devreye girerek iş akışlarının minumum düzeyde aksaması ya da hiç aksamaması durumudur.

Mix Teknoloji, profesyonel kadrosu ve gerçekleştirdiği birçok proje deneyimi ile risk analizlerini düzgün yaparak olası bir felaket durumunda;

Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulaması,
Felaket anında çöken sistemlere müdahale süreçlerinin tanımlanması ve uygulanması,
Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek,
Şirket iş süreçlerini ve yapılarını felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırmak,
Disastery Recovery planlarının dönemsel olarak test edilmesi
Konularında en iyi desteği sağlamaktadır.

WhatsApp WhatsApp