Sistem ve Network Analiz ve Health-Check

Günümüzde BT sistemlerinin karmaşık bir hale gelmesi, altyapıda birçok platform, yazılım ve uygulamanın kullanılıyor olması beraberinde bazı dezavantajları da getirmektedir. Bunlardan biri sistemin sağlık kontrolünün ve periyodik yapılması gereken sistem analizlerinin yapılamamasıdır.

Günümüzde BT sistemlerinin karmaşık bir hale gelmesi, altyapıda birçok platform, yazılım ve uygulamanın kullanılıyor olması beraberinde bazı dezavantajları da getirmektedir. Bunlardan biri sistemin sağlık kontrolünün ve periyodik yapılması gereken sistem analizlerinin yapılamamasıdır.

Sağlık kontrolü, ileride oluşabilecek sorunların daha oluşmadan, başlangıç aşamasında önlenmesi için büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra mevcut altyapının düzenli analizlerinin yapılıyor olması, ileride oluşabilecek bir sorun anında hızlı müdahale ve ihtiyaç halinde gerekli kaynakların temin edilebilmesi ve gelecek teknolojilere yapılacak geçişler öncesinde doğru bir çözüme sahip olabilmek adına ortamın uyumluluğunun tespiti için önemlidir.

Mix Teknoloji AS olarak firmaların BT altyapılarının kapsamlı analizlerini ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Bu analizler sonrasında firmaya kapsamlı bir rapor sunuyor, rapor içerisinde yer alınan bulguların çözümlerini de ayrıca sağlıyoruz.

Hangi analizleri yapıyoruz ?
 

● Sanallaştırma ortamınızın sağlık kontrolü ve ihtiyaç analizi.

● Fiziksel ortamınızın sağlık kontrolü ve ihtiyaç analizi.

● Fiziksel ve Sanal ortamınız için kapasite planlaması.

● Gelecek ve diğer teknolojilere geçiş için uyumluluk analizi.

● Fiziksel & Sanal kaynak kullanım ve gereksinim analizleri.

● Ağ optimizasyonu analizi.

● Lisans kullanım ve gereksinim analizleri.

WhatsApp WhatsApp