KVKK Danışmanlığı

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amacıyla kurulan teknik ve idari kapsamların tümü kvkk danışmanlığı ile yapılabilmektedir.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amacıyla kurulan teknik ve idari kapsamların tümü kvkk danışmanlığı ile yapılabilmektedir.

Kişisel veri denilince akla ilk gelen kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi sunmaktır.  Kişisel veriler yetkili kurum ya da şirketlerce her gün ayrıntılı olarak işlenmektedir. Bu verilerin bilgilerin durumuna göre çeşitli süreçlerde işlenmekte ve bilgi durumlarına göre de farklılık göstermektedir. Kişisel verilerin korunması kanunu ( KVKK ) 7 Nisan 2016 tarihinde resmileşmiştir. O tarihte yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile kişisel veriler korunmaya başlanmıştır. Kişisel verilerin korunması kanunu ile başta özel hayatın gizliliği ilkesi ile temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bu verilerin korunmasında uyulacak usul ve esasları düzenlemek en önemli adım olarak ön plana çıkmaktadır.

KVKK Danışmanlığı Kaç Aşamada İncelenir?

Kvkk danışmanlığı kamu kuruşları ya da özel sektörlerin alması gereken bir hizmettir. Bu hizmetler de kendi içinde üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar hukuk danışmanlığı, süreç danışmalığı ve teknik danışmanlık olarak incelenir.

  • Hukuk danışmanlığı: Kişisel verilerin işlenmesini sağlayan departmanların hukuk birileri tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz tanımlanmasıdır. Danışmanlar ile veri sorumlusunun birlikte yürüteceği politikaların tümüdür.  Kişisel verilerin ne amaçla ve nasıl bir şekilde işleneceği ve veri kayıt sisteminin nasıl kurulacağından veri sorumlusu görevlidir. Bu sorumluluklara sahip kişiler şirket üst düzey yönetimden seçilmesi daha uygun olur. Çünkü koordinasyon sağlanması ve gerekli bilgileri daha hassas bir şekilde tutulmasını sağlar.
  • Süreç danışmanlığı: Hukuk danışmanlarının oluşturduğu yol haritasında iç süreçlerin tasarlanması, şekillenmesi ve düzenlenmesi bölümüdür. Gerekli olan teknik tüm süreçlerin tespit edildiği aşamadır. Kurum ya da kuruluşların alması gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili silme, saklama, güncelleme içeriklerinin hazırlanması, hukuki anlaşmaların formlarının hazırlanarak KVKK uyumla hale getirilmesi rıza metinlerinin ve aydınlatma metinlerinin hazırlanması gibi süreçlerin olduğu bölümdür.
  • Teknik danışmanlığı: Diğer iki danışmanlığı oluşturan ilke ve politikaların ilgili birimler ve kullanıcı hatalarının bağımsız hale geldiği bölümdür. En büyük özelliği ise teknik bilgi gerektirmesi ve danışmanlığın tamamlanmasında en büyük rolü oynamaktadır. İnsan denetiminde olan ilke ve politikalar gözden kaçan aksaklıklara ve sızıntı olmasına neden olmaktadır. Şirketlerin oluşumunda en önemli etken bilgi olduğunu göz önüne alırsak olası sızıntıların önüne geçilmesi gerektiği teknik danışmanlığın önemini bir kez daha öne çıkarmaktadır.

KVKK danışmanlığı kurum ve kuruluşların alması gereken en önemli bir hizmettir. Kişisel verilerin depolandığı alanlarda korunması üst düzey olarak korunması gerekir. Olası bir sızıntı verilerin başka kişilere geçeceği ve hangi amaçla kullanılacağı bilinmemektedir.

WhatsApp WhatsApp