Siber Güvenlik Çözümleri

Her geçen gün gelişen teknoloji ile daha karmaşık hale gelen bilgi teknolojileri karşısındaki en önemli sorun siber güvenlik tehditleridir.

Her geçen gün gelişen teknoloji ile daha karmaşık hale gelen bilgi teknolojileri karşısındaki en önemli sorun siber güvenlik tehditleridir.

Bilgilerin yaygın olarak kullanıldığı sivil ve askeri alanda, altyapı hizmeti veren kamu ve özel sektör için büyük bir tehlike oluşturmaktadır.  Bu tehlikelerin yanında yaşanan en büyük sıkıntı ise siber güvenlik alanında hizmet verecek personellerin eksikliğidir. Siber güvenlik çözümleri ile olası bir saldırı anında ya da saldırılardan korunmak mümkündür. Siber güvenlik çözümleri ile saldırı öncesinde, esnasında ya da sonrasında kullanılacak tasarımların ve prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanması ya da tanımlanması gereklidir. Özel ya da kamu alanında yüksek bilgi teknolojisi kullanan kuruluşlara olabilecek saldırı esnasında izlenecek adımları ve danışmanlığını kapsayan siber güvenlik hizmetleri ile saldırıların üstesinden gelmek çok kolay. Önemli olan doğru hizmeti kaliteli bir şekilde almaktadır.

Siber Güvenlik Çözümlerinde İzlenecek Yollar

Siber güvenlik çözümleri kendi içinde bölümlere ayrılarak en doğru hizmeti alabilmenizi sağlamaktadır.

  • Genelde en sık kullanılan ve ağınıza sızmak için kullanılan zararlı yazılımlar gerek anti-virüs ya da güvenlik duvarları ile engellenememektedir. Zararlı yazılımlar hangi alanda kullanılacaksa ona göre düzenlenmiş ya da modifiye edilen yazılımların anti virüs yazılımları ile engellenmesi mümkün olmamaktadır. Ağınızda kolaylıkla yayılabilir.
  • İyi analiz edilmeyen siber saldırılar sisteminizde güvenlik açığına neden olacağı unutulmamalıdır. Bunun için tehdit haritası çıkarılarak saldırıların ne kadar zarar verebileceği hangi yönde ilerleyebileceği tespit edilerek güvenlik çözümü ona göre hareket edilir.
  • Kullanılacak programların yanında yeni geliştirilen casus yazılımlara karşı duvar örmek için dışardan sürekli izlenmesi güvenliği daha da artıracağı unutulmamalıdır. Geliştirilen yazılımlarla siber saldırılara karşı cevap verebilmek adına anında müdahale edilmesi gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Siber güvenlik operasyon merkezi sisteminizdeki güvenlik olaylarında çapraz sorgulamalar yaparak saldırılar ve tehditleri tespit eder ve anında müdahale eder.

Siber güvenlik çözümleri kullandığınız önemli dosyaların başka şahıslara geçmesini engellemek için kullanılan bir güvenlik birimidir. Güvenlik çözümlerinin olmadığı yerde dışardan gelebilecek casus yazılımların ağınızda istediği gibi hareket edebileceği ve önemli bilgilerin paylaşılabileceği unutulmamalıdır.

WhatsApp WhatsApp