ISO 27001 IT Danışmanlığı

Kamu kurumlarının ya da özel firmaların bilgi varlıklarının risk düzeylerini belirlemek, analiz ederek ele alınması gibi aşamalardan oluşan bilgi güvenliği sistemine Iso 27001 denilmektedir.

Kamu kurumlarının ya da özel firmaların bilgi varlıklarının risk düzeylerini belirlemek, analiz ederek ele alınması gibi aşamalardan oluşan bilgi güvenliği sistemine Iso 27001 denilmektedir.

Bu hizmeti verilmesi de Iso 27001 It Danışmanlık ile mümkün olmaktadır. Danışmanlık hizmeti ile kurumların güvenlik düzenlemeleri sırasında olabilecek açıklar, tehditler ve iş etkileri gibi hassas güvenlik konularında yaşanan değişikliklere uyum sağlayabildiğinin kontrol edilmesini sağlar. Bilgilerin korunması kısmında Iso 27001 İt özellikle tercih edilmektedir. Danışmanlık hizmeti ile bilgi güvenliği yönetim sistemi standardına uyumlu hale gelmesi için gerekli olan analiz, uygulama, dokümantasyon, eğitim ve test çalışmaları yaparak Iso 27001 belgesinin alınmasını kolaylaştırır.

ISO 27001 It Danışmanlık Hizmeti Adımları

Kurumların alması gereken Iso 27001 It Danışmanlık hizmeti verilirken izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir.

 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi için gerekli dokümanının hazırlanması ve uygun olan bilgi güvenliğinin korunma stratejisi ve sunulması
 • Risk Analizi tespit edilerek uygun olan yöntemin kararlaştırılarak ilgili kuruma sunulması
 • Proje kapsamında süreçler analiz edilmesi ve sonuçların ilgili kurumlarla paylaşılması
 • Tespit edilen varlıkların, tehditlerin tespit edilmesi ve imha edilmesi için gerekli çözümün sunulması
 • Tespit edilen tehditler risk sınıflarına ayrılması ve ayrıntılı olarak sıralanması
 • Kontrol sırasında hangi yönde durum değerlendirmesi yapılacağı ve riskler hakkında alanında uzman kişilerle değerlendirme yapılması
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin aktif olması için çalışmalara başlanması
 • Sistemin kendi içinde bir takım iç denetimlerin yapılması
 • Belgenin oluşması için denetim sırasında gerekli desteğin verilmesi
 • Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sırasında destek verilmesi
 • Tüm eksiklikler giderildikten sonra alım ISO 27001 belgesinin alınması için ilgili birimlerce temasın sağlanması

Iso 27001 belgesi uluslararası bir geçerliliği olan yönetim sistemini kuruluşunuza entegre ederek bilgiyi doğru bir şekilde saklayan riskleri anında tespit edilmesi sağlayarak gelecek tehditleri en aza indirmeyi sağlarsınız. Iso 27001 It Danışmanlık hizmeti ile belgenin alınması anına kadar gerekli kontrolleri tespit ederek sizin adınıza takip eder.

WhatsApp WhatsApp